Velkommen
Om rittet
Løypekart

Påmelding:
Påmelding
Påmelding for lag

Nyttige tips
Forberedelser til ritt
Gjennomføring av ritt

Presse
Kontakt oss

Løypebeskrivelse

Grusvei/lysløype fra Holmenkollen opp til Frognerseteren. Deretter ned til Ullevål seter. Til Skjærsjødammen på vestsiden av Skjærsjøelva forbi bommen på Nordseter, til Hammeren i Maridalen. Ut på trafikkert asfaltert vei inn i Maridalen forbi ruinene av Margareta kirken, Maridalen kirke, Hauger Gård, krysser Skarselva og tar av til høyre opp Sandermoseveien.Til venstre opp Sørbråtenveien til Movann stasjon.Etter passering stasjonsområdet tar grusvei inn til venstre gjennom bom mot Lørenskog. Løypa følger grusvei rundt Movann og følger så Greveveien sørover mot Snippen. Gjennom tunnel med steinete underlag. Deretter Greveveien til venstre etter tunnelen på grus ned til Sandermoseveien/Greveveien. Greveveien på asfalt tilbake til Maridalen kirke. Til venstre på Maridalsveien mot Hammeren. Tar av på Hammeren og følger gruslagt trase på vestsiden av Skjærsjøelva til Ullevålseter og tilbake til Holmenkollen.

Klikk her for å laste ned kart med påtegnet løype

NB!

  • Utgående og inngående løype følger samme trasé i deler av rittet. Midtstrek er/vil bli markert slik at rytterne holder seg på høyre side av veien . Det er særlig viktig å holde rett side av traseen i venstresvinger og på trafikkert vei. Alminnelige trafikkregler og hensyn til medsyklister gjelder i Holmenkollrittet.
  • Det vil bli gruppert fellesstart.
  • Arrangøren forventer at samtlige ryttere fra start vil nå Hammeren før de raskeste rytterne kommer i retur på samme sted.
  • Løypevakter er utplassert på kritiske steder i løypa.
  • Andre brukergrupper i marka vil bli varslet om rittet i forkant og under rittet slik at de fortrinnsvis velger andre ferdselsårer enn Holmenkollrittets trase, der dette er mulig, under arrangementet fra kl. 1200 til 1600.